Teolliset ratkaisut

Energiatehokas IoT ratkaisu

Energia

Ilman, veden, öljyn ja kaasun jakelu

Ongelmien havainnointi erilaisissa putkiverkostoissa, kaivoissa ja venttiileissä

 • Vuodontunnistus
 • Kriittiset paineen ja lämpötilan muutokset
 • Kosteusmittaus
 • Automaattinen pinnanmittaus

Pilvipalveluun välitetyn mittausdatan avulla huoltotoimet voidaan kohdistaa kriittisiin ongelmakohtiin.

Ennakoivat huoltotoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein jolloin saadaan kustannuksia pienemmäksi.

Energia

Sähköverkot

Ennakoiva kunnossapito ja vikailmoitukset

 • Sähköasemat
 • Puistomuuntamot, kiinteistöt, jakokaapit
 • Prosessilaitteet
  • paine, lämpö, nestetasot, värinä
 • Kuristimet
 • Katkaisijat ja erottimet
 • Akustot
 • Siirtolinjat

Olosuhteista johtuvien ongelmien ennaltaehkäisy

 • Muutokset prosessilaitteiden ja laakereiden värinässä
 • Vuototunnistukset ja nestetasot
 • Paineenmittaukset
 • Lämpötilat
 • Osittaispurkaukset

Mittaustiedot siirretään pilvipalveluun, jonka avulla huoltotoimenpiteet voidaan ennakoida ja ajoittaa estäen kriittiset ongelmat.

Ennakoiva huolto laskee kustannuksia merkittävästi.

Etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaus

Jätehuolto

Onko astia tai säiliö täynnä? Onko kansi auki vai kiinni? Uudella tutkateknologialla näihin kysymyksiin saadaan vastaus helposti.

Muut mittaukset:

 • Lämpötila ja kosteus
 • Liike
 • CO2

Mittaustiedot siirretään pilvipalveluun jolloin astioiden ja säiliöiden tyhjennykset voidaan suorittaa oikea-aikaisesti säästäen kustannuksia ja luontoa.

Etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaus

Pinnankorkeuden mittaus tankeissa, säiliöissä, siiloissa jne.

Onko säiliö/tankki/siilo täysi vai tyhjä?
Uudella tutkateknologialla tähän kysymykseen saadaan vastaus helposti.

Muut mittaukset:

 • Lämpötila ja kosteus 
 • CO2
 • Liikkeen tunnistus
 • Muita mittauksia tarpeen mukaan

Mittaustiedot siirretään pilvipalveluun jolloin säiliöiden tyhjennykset tai täytöt voidaan suorittaa oikea-aikaisesti säästäen kustannuksia ja luontoa. 

Aistin IoTLAB SDK

Koulutus ja tutkimus

Järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman erilaisia mittauksia joita voi hyödyntää tekoälyn (Artificial Intelligence) tutkimisessa erilaisiin sovelluskohteisiin. 

Aistin IoTLAB toimii myös pohjana PoC-ratkaisuille.

 • Aistin IoTLAB antaa riittävän pohjan, jolloin voit keskittyä täysin innovaatioosi.
 • Järjestelmä voidaan tarpeen mukaan räätälöidä lisää kuhunkin asiakastarpeeseen hyödyntäen 3 portaista toimintamallia [Tuotteet]

Yliopistojen IoT opinnot

 • Perusjärjestelmästä löytyy kaikki 7 elementtiä IoT järjestelmän opetukseen
 • Laboratorioharjoitukset voidaan kehittää järjestelmää hyödyntäen

Aistin tuotealusta

Muut teollisuudenalat

Vuosien varrella Aistin tuotealustaa on hyödynnetty usealla eri teollisuudenalalla. Aistin alustan avulla on kehitetty myös monia puettavan elektroniikan, urheilun ja lääketieteen ratkaisuja.

Muutamia referenssejämme näillä aloilla:

 • Oura ring
 • Kick.Ai
 • IoLiving
 • Kipuwex

Onko sinulla idea?

Muutamme ideasi konkreettiseksi malliksi ja aina massatuotteeksi saakka. Ota yhteyttä, autamme sinua ratkaisujen löytämisessä.

 

Ota yhteyttä
Share This