Aistin Level with waste management

Jätehuollon järjestelmä

Aistin Level JAETE IoT laite mittaa jäteastioiden täyttöastetta raportoiden IoThund järjestelmään jätehuollon reittioptimointiin