Sensing The Internet of Things

iProtoXi tarjoaa  teollisen IoT:n ja puettavan elektroniikan asiakasprojekteja Aistin alustoja hyödyntäen.
Aistin alustan etuina ovat mm. tuotekehityksen nopeus, valmis teknologia sekä ohjelmistoalusta.

Suunnittelemme ja valmistamme innovatiivisia, modulaarisia, vähävirtaisia ja viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä IoT-ratkaisuja ja sensoreita sekä puettavia laitteita.
Monipuoliset pilvipalvelut kuuluvat IoT-alustoihimme.
Tuotteistamme ideasi valmiiksi myytäväksi massavalmistettavaksi tuotteeksi tai palveluksi.
Digitalisoimme sinun ratkaisusi ajantasaisiksi.

IOTLAB JA MUUT TUOTTEEMMEYHTEYSTIEDOT

TÄYDEN PALVELUN iot-RATKAISUT

iProtoXi tarjoaa “yhden-luukun-periaatteella” kaikki tarvittavat suunnittelupalvelut innovatiivisille asiakasprojekteille. Palvelukonseptimme on erityisen sopiva puettavan elektroniikan sovelluksille, erilaisille kannettaville sensoriratkaisuille sekä asiakkaan nykyisen laitteen tai järjestelmän digitalisoimiseksi. Meidän modulaariset ja energiatehokkaat Aistin Blue- ja Aistin IoT Blue-tuotealustat käyttövalmiilla ohjelmistolla ja teknologialla ovat täysin räätälöitävissä asiakkaidemme tarpeisiin ja siten mahdollistavat huomattavat säästöt kustannuksissa ja aikataulussa. Tuotealustamme on myös lisensoitavissa.

Aistin IoTLAB on käyttövalmis IoT ratkaisu, johon kuuluu valikoima erilaisia Aistin IoT laitteita varustettuna erilaisilla sensoreilla sekä Aistin pilviohjelmisto.  Aistin IoTLABilla voit aloittaa oman IoT-palvelun toimialallesi, jonka erityisesti tunnet, ilman että sinun tarvitsee itse kehittää omaa laitteistoa.

Palvelulupauksemme kattaa kaiken mitä tarvitset uuden tuotteen tai palvelun kehitykseen: elektroniikan ja mekaniikan suunnittelun, sulautetut ohjelmistot, mobiilisovellukset sekä pilvipalvelut sisältäen valmiit rajapinnat tekoäly- tai sääntökone (eng. rule engine) -moottoreille. Olemme luotettava tuotekehityskumppani ja haluamme auttaa sinua tuoteideasi tuotekehityksessä aina valmistukseen ja massatuotantoon saakka. Jatkamme mielellämme sinun tuotteesi tai palvelun jatkokehitystä ja ylläpitoa myös itse kehitysprojektin jälkeen. Hoidamme halutessasi massatuotteen valmistuttamisen siten, että voit itse keskittyä palvelun tai tuotteesi myyntiin.

Autamme yrityksesi ideasta toteutukseen ja siitä aina massatuotantoon, tai mitä ikinä siltä väliltä.

iProtoXi IoT Services from idea to mass production

IDEA

Sinulla on loistava idea, mutta et tiedä kuinka tehdä siitä liiketoimintaa? Mietitään yhdessä ideaasi ja mistä kannattaa aloittaa. On hyvä pysähtyä miettimään eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia heti alussa sillä se säästää aikaa ja rahaa myöhemmin. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu jo varhaisessa vaiheessa takaa tuote- tai palveluidean toimivuuden ja sujuvamman tuotekehitysprojektin. Autamme sinua liikeideasi kanssa tuoteideasta lähtien aina toteutukseen ja massatuotantoon saakka.  Voimme auttaa myöskin rahoituksen hankkimisessa konsulttiemme avustuksella.

 • Rahoituksen hankkiminen yhteistyöverkostomme avustuksella
 • Palvelumuotoilu
  • Asiakas-/käyttäjäkokemus
  • Palvelukokemus, kosketuspisteet ja hetket

PROOF OF CONCEPT

Suomenkielinen vastine ”soveltuvuus-selvitys” on ehkä hieman tuntemattomampi termi. Proof of concept (POC) tarkoittaa tietyn menetelmän tai idean osoittamista toteuttamiskelpoiseksi. POC on enemmänkin vain tuotteen prototyyppi, jolla on tarvittavat päätoiminallisuudet, mutta se ei välttämättä muistuta paljoakaan lopullista tuotetta. Se mahdollistaa organisaation sisäisen palautteen keräämisen lupaavasta tuoteideasta tai palvelusta jo varhaisessa vaiheessa. Sillä voidaan vakuuttaa myös rahoittajat ja osakkeenomistajat tuotteen toimivuudesta. Samalla se vähentää tuoteidean tarpeetonta altistamista kilpailijoille. 

 • Nopea tuotekehitys
 • Päätoiminnallisuudet
 • Toimivuuden osoittaminen rahoittajille

PROTOTYYPPI

Prototyyppi on toimiva malli lopputuotteesta ja se on myös mekaniikaltaan lopputuotteen näköinen. Prototyyppi on yleensä kompromissi kustannnustehokkuuden ja tuotteen laadun välillä sisältäen tuotantotasoisia materiaaleja ja kaupan hyllyltä saatavia komponentteja. 

 • Rajapintojen sovitus asiakkaan ympäristöön
 • Pilvitoiminnallisuudet
 • Puhelinsovellukset
 • Virrankulutuksen optimointi ja toiminta-ajan analysointi
 • Antenni-, pudotus- jne. simulaatiot
 • Materiaalivalinnat ja kalustus
 • IP-luokitus
 • Mekaniikan suunnittelu ja teollinen muotoilu
 • Mekaniikan valmistus
 • Testisuunnittelu ja testaus
 • Ohjelmistosuunnittelu
 • Rautasuunnittelu

PILOTTI

Pilottisarja tarvitaan yleensä kuluttajatutkimuksiin. Nähdään herättääkö uusi tuote riittävää kiinnostusta suunnitelluissa asiakasryhmissä.

 • Tuoteturvallisuuden suunnittelu ja toteutus
 • Hyväksyntätestien suunnittelu ja toteutus
 • Laitehallinnan suunnittelu
 • Myyntipakkauksen suunnittelu ja valmistus
 • Tuotantotestien suunnittelu ja toteutus
 • Valmistajan valinta

 

NOLLASARJA

Tuotantolinjan testaus suoritetaan ns. nollasarjan tuotannolla.  Ensimmäisen tuotantosarjan jälkeen voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia tuotantokustannuksien pienentämiseksi.

 • Tuotteen valmistelu massatuotantoon
 • Tuotteen materiaalikustannuslaskelmat (Bill of Material costs BOM) ja komponenttien saatavuuden tarkistaminen

MASSATUOTANTO

Massatuotannolla tarkoitetaan sitä, että vakioitua tuotetta valmistetaan suuria määriä tuotantolinjalla tai automatisoidulla teknologialla. Samanlaisia tuotteita valmistetaan suuri määrä mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteet testataan tuotantotesterillä, joka ohjelmoi ja testaa laitteet ja samalla varmistaa, että tuotantolinjalta lähtee vain toimivia laitteita eteenpäin myyntikanavaan.

 • Tuotetuki
  • Asiakastuki
  • Huolto
  • Vianhallinta
  • Uusien ominaisuuksien hallinta

Tuotteet

Aistin IoTLAB ja muut Aistin perheen tuotteet.

Sovellusalueet

Asiantuntemuksemme palveluksessasi.

Palvelut

Tarjoamme palveluita monelle toimialalle.

Yritys

Keitä olemme ja mitä teemme.

Myynti

Myyntihenkilöstömme palveluksessasi.

Yhteystiedot

Vastaamme mahdollisimman pian.

IoT- PALVELUT

iProtoXi offers custom IoT Services

PILVIPALVELU

Pilvipalvelut mahdollistavat käyttäjilleen helpon tavan muodostaa yhteyksiä, hallita, seurata ja säätää IoT -laitteita ja -sensoreita internetin välityksellä. Pilvipalvelumme ovat täysin muokattavissa asiakkaan omien vaatimusten ja tarpeiden mukaisiksi. Asiakkaan on mahdollista siirtää kertynyt data muihin järjestelmiin. Pilvessä on rajapinnat tekoäly- ja sääntökone (rule engine) -moottoreille.

Aistin IoTLAB tuotteemme sisältää valikoiman erilaisia Aistin IoT laitteita monipuolisella sensoroinnilla varustettuna, sekä käyttövalmiin Aistin Pilvipalvelun.

 

TUOTEALUSTAT

Aistin Blue- ja IoT Blue- tuotealustat,  Bus24 liityntäväylällä varustettuna, voidaan käyttää rakennuspalikkoina erilaisiin puettavan elektroniikan ratkaisuihin lääketieteessä, urheilu- ja kuntoilulajeissa sekä teollisuudessa.

Aistin Blue on pyöreä, fyysisesti erittäin pieni, mutta silti sisältää laajan valikoiman sensoreita tiheään pakattuna. Tuotealusta sopii etenkin puettavaan elektroniikkaan ja lisälaiteratkaisuihin.

Aistin IoT Blue on erityisesti tarkoitettu rakentamisen ja teollisiin NB-IoT ja Lora ratkaisuihin. Aistin IoT Blueta saa myös valmiina käyttövalmiina sensorina, jossa on myös sekä IP65, että IP67 luokan massavalmistetut mekaniikat.

Molemmat Aistin –tuotealustat tarjoavat energiatehokkaan ratkaisun sovellutuksiin missä pitkä paristojen vaihtoväli on vaatimuksena tai jatkuvaa latausta on vaikea järjestää.

 

TeKNOLOGIAT

Olemme uuden IoT -teknologian uranuurtajia ja kehityksen aallonharjalla. Kehitämme, seuraamme ja käytämme tuotealustoissamme uusimpia innovatiivisia standardeja kuten Bluetooth 5 Low Energy, LoRaWAN, 4G NB-IoT, 5G verkot ja GNSS paikannusjärjestelmät.

SensorIT

Paristo- ja akkukäyttöiset Aistin IoT monisensoriyksiköt on varustettu BT-LE radiolla ja optionaalisesti pitkän kantaman 4G NB-IoT ja LoRaWAN radioilla. Helppokäyttöinen Aistin Sensor Scanner Android puhelinsovellus mahdollistaa paikallisen monitoroinnin ja asetuksien konfiguroinnin. Tuotealustalla on myös täysimittainen tuki pilvipalveluille. iProtoXin oman Aistin pilven lisäksi tuemme mm. WolkAbout ja Cumulocity pilvipalveluja ja tarvittaessa räätälöimme sovituksen asiakkaan omaan pilvipalveluun.  LoRa tai 4G NB-IoT tekniikkoja hyödyntävät Aistin IoT sensorit ovatkin mainioita tuotteita ympäristön monitorointiin ja tarkkailuun sekä mm. 4G NB-IoT verkkojen ylläpidon monitorointityökaluksi.

SOVELLUsalueet

Sovellusalueemme nopeassa prototypoinnissa, sovelluskehityksessä ja lopputuotteissa ovat: puettava elektroniikka, terveys- ja urheiluteknologia, teollisuus, kotiautomaatio ja valvonta, verkkojen valvonta, koulutus ja monet muut sovellusalueet. Puettava elektroniikka pitää sisällään paljon muutakin kuin vaatteisin integroitu elektroniikka, kuten mm. erilaiset rannekellot ja urheilumittarit. 

MODULAARISUUS

Modulaarisuus on suunnittelumme lähtökohtana Aistin IoT -systeemien rauta- ja ohjelmistosuunnittelussa.

Modulaarisuus laitteistossa ja ohjelmistossa, sekä Aistin Bus24 liityntäväylä helpottavat uuden toiminnallisuuden lisäämisessä myöhemmin ilmeneviin tarpeisiin. Toiseksi komponenttipohjainen ajattelu yksinkertaistaa ohjelmointityötä ja lyhentää tuotekehitysaikaa ja tuo kustannussäästöjä asiakkaalle. Modulaarisuus parantaa myös lopputuotteen laatua ja luotettavuutta.

ReferenSSIT

Vexve Vexve on maailman johtava venttiiliratkaisujen toimittaja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Vaativiin sovelluksiin kehitettyjä Vexven venttiili- ja säädintuotteita sekä hydraulisen ohjauksen ratkaisuja käytetään kaukoenergiaverkoissa, voimalaitoksissa sekä rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

KIPUWEX on IoT laite, joka mittaa lapsen kiputasoa.

Kick.AI on suomalainen startup yritys, joka kehittää kamppailulajeille suunnattuja mittaustuloksiin perustuvia urheilusovelluksia. Yrityksen omistajat ovat yhtä intohimoisia teknologian ja innovaatioiden parissa kuin kamppailulajien harrastajina.

Kick.Ai sensorin tuotekehitys on tehty Aistin Blue tuotealustaan perustuen.

SKIIOT on hiihtoanalysaattori, joka tuo hiihtourheilun 21:lle vuosisadalle. Skiiot on seitsemällä sensorilla varustettu IoT laite, joka mittaa kaiken mitä sinun tarvitsee tietää hiihtosuorituksestasi ja ympäröivistä olosuhteista.

Skiiot sensorin tuotekehitys on tehty Aistin Blue tuotealustaan perustuen.

 

iProtoXi Oy
Teknologiantie 18
90590 Oulu
Finland

info@iprotoxi.fi

iProtoXin Yksityisyyden ehdot ja edellytykset