Asiakasesimerkki: Wastebook JAETE jätehuollon palvelualusta

SUUNNITTELUPALVELUT

JAETE mahdollistaa tehokkaan jätehuollon optimoinnin kaikille — kotitalouksista asuntoyhtiöihin ja jätealan toimijoihin, säästäen rahaa ja ympäristöä. Yhdessä helppokäyttöisen sovelluksen kanssa, jäteastiaan tai sakokaivoon kiinnitettävä sensori mahdollistaa jätteiden keräämisen juuri silloin, kun astia on täynnä.

 

Wastebook JAETE

JAETE IoT laite, jolla mitataan jäteastioiden täyttöastetta.

Wastebook Cloud Täyden palvelun IoT pilvisovellus JAETE IoT laitteiden etähallintaan ja tiedon keräämiseen.

Step 1: Aistin IoTLAB

Aistin IoT laitteet ja pilvipalvelu

  • Idean toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen käyttämällä valmista Aistin laitealustaa ja pilvipalvelua
  • Ensimmäiset kenttätestit valmiin Aistin IoTLAB etäisyydenmittauslaitteen avulla.

Step 2: Aistin Optimizer

Tuotekehitys

  • Jätehuollon toiminnallisuuksien suunnittelu
  • Räätälöity laitteisto ja ohjelmisto
  • Räätälöity ja brandätty pilvipalvelu
  • Toimitukset koekäyttöön.

Step 3: Aistin Production

Massatuotanto ja asiakastuki

  • Tuotteistettu kokonaisvaltainen IoT ratkaisu
  • JAETE laitteiden massatuotanto
  • Huolto ja tukitoiminnot
  • Jatkokehitys – IoT kokonaispalveluna.

Wastebook

JAETE Jätehuolto

JAETE pinnankorkeuden mittaus jäteastioissa ja saostuskaivoissa.

Share This