Asiakasesimerkki Vexve iSENSE: Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkoston digitalisointi

SUUNNITTELUPALVELUT

Reaaliaikaisten mittausten avulla iSENSE tuoteperheen IoT -laitteet auttavat parantamaan kaukolämpöverkon tehokkuutta ja mahdollistavat verkkojen kunnonvalvonnan sekä mm. nopean linjan vuodontunnistuksen. 

Vexve iSENSE tuoteperhe

Vexven iSENSE -tuoteperheen monitorointiratkaisut auttavat verkoston tehokkuuden parantamisessa, tehostavat kunnonvalvontaa sekä nopeuttavat vuotojen paikallistamista. iSENSE -tuoteperhe koostuu kolmesta moduulista: iSENSE Opti, iSENSE Pulse ja iSENSE Chamber.

iSENSE OPTI Verkon muuttuvat paine- ja lämpötilatiedot voidaan havainnoida reaaliaikaisesti. Suuren lämpöhukan sekä epäedullisen virtaussuunnan jäähdyttämiä alueita voidaan paikallistaa ja verkostoa voidaan säätää tarkkaan mittaustietoon perustuen.

iSENSE PULSE nopea vuodonhavainnointi ja tarkka vuodon paikallistaminen pulssimittausteknologian avulla. Vuotojen havainnointi perustuu pulssin heijastumien tulkitsemiseen ja vuodon paikallistaminen tapahtuu pulssin kulkuajan perusteella.

iSENSE CHAMBER Kaivojen olosuhteiden etävalvonta. Kertyvän veden aiheuttamia ongelmia voidaan ennakoida ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti oikeisiin kaivoihin oikeaan aikaan.

Step 1: Aistin Frame

Proof-of-Concept

Ideasta toteuttamiskelpoisuusmalliin käyttäen valmiita Aistin -tuotealustan komponentteja

Laitteistovaatimukset ja LoRAWAN -radiotekniikka testattiin kentällä käyttäen Aistin -tuotealustalla rakennettua toteuttamiskelpoisuusmallia. Vaativat olosuhteet määrittelivät valittujen sensorien suorituskyvylle ja kestävyydelle kovat vaatimukset.

 

  • Lämpötila- ja painemuutosten reaaliaikainen mittaus maanalaisissa verkoissa

Step 2: Aistin Optimizer

Tuotekehitys

Tuote sai nimen iSENSE ja pilotointivaiheen kenttäkokemuksien perusteella määriteltiin uusia tuoteominaisuuksia. 

Tuotteen jatkokehitys-, tutkimusprojekti käynnistettiin uusien ominaisuuksien määrittelyyn:

  • Räätälöitiin pilvisovellus uusilla toiminnallisuuksilla
  • Toteuttiin vuodontunnistus pulssitekniikalla hyödyntäen eristeensisäisiä johtimia

Ensimmäisten useampaan paikkaan ulkomaille suuntautuvien toimituksien avulla varmistettiin tietoverkkojen sujuva toimivuus riippumatta siitä mihin uusia IoT laitteita jatkossa asennetaan.

Step 3: Aistin Production

Massatuotanto ja asiakaspalvelu

iProtoXi huolehtii iSENSE tuoteperheen massatuotannosta ja kolmannen sukupolven suunnittelusta sekä tuotannosta.

Tarvittavan tukityön määrä on vähentynyt 50-70% verrattuna ensimmäiseen vaiheeseen. Tämä mahdollistettiin kohdistamalla kehitystyö ja automatisointi tarkoin valittuihin kohteisiin. Tämä on selkeä osoitus siitä, että ratkaisujen räätälöinti tuo merkittäviä kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

  • Palvelu ja tuki
  • Huolto ja jatkokehitys – IoT palveluna

Vexve iSENSE

Teolliset ratkaisut

Vexve iSENSE tuoteperhe koostuu maanalaisten kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostoihin kehitetyistä älykkäistä mittaus- ja valvontaratkaisuista.

Share This